VL-59

Berekraft

Hardanger Seafood ønsker å bidra til ei meir berekraftig framtid ved å levere sunn og god mat til menneske verda rundt. Dette gjer me med stort fokus på best mogleg fiskevelferd, minst mogleg klima- og miljøavtrykk, og gjennom ein aktsam og ansvarleg forretningsskikk.

Aktivitetane våre har konsekvensar. Å kartlegga og forstå, førebygga og gjera greie for innverknaden verksemda vår har, er ein viktig del av jobben.

Under kan du lesa våre rapportar om aktsemd, berekraft og risikovurderingar.

Meir informasjon?

Ønsker du meir informasjon om drifta vår? Fyll inn skjemaet under så får du svar frå oss innan 3 veker.