VL-59

Dette er eit reint lakseslakteri som er kalibrert for laks. Så me tek ikke i mot anna type fisk.