VL-59

Berekraftmerket blir brukt på produkt frå berekraftig fiske og fangst som er godkjent av Debio i samsvar med reglane til KRAV.