VL-59

Første «plugin-hybride» prosessfartøy

SMART Automation har laget løsningen når Eidesvik Laks, Austevoll Melaks, Tombre Fiskeanlegg og Lingalaks gjennom selskapet Samlaks bygger en felles prosessbåt.

Samlaks AS bygger en båt der fisken blir bløgget når den kommer om bord. Det gir bedret fiskevelferd, redusert smitterisiko og helt lukket transport frem til slakteri/pakkeri.

Lite miljøavtrykk

Styreleder Ingar Fiskarstrand sier at miljøavtrykket skal bli så lite som mulig. 

– Fartøyet tilfredsstiller de høyeste eksos-rensekrav for dieselmotorer og skal lade batteriet på ren vannkraft når det losser. Batteri-hybrid delen av prosjektet er støttet av Enova. Uten deres støtte hadde det vært svært vanskelig å få det gjennomført. Her har SMART Automation og NCE Maritime CleanTech vært til stor hjelp, sier Fiskarstrand.

SMART Automation sin hybrid-løsning ble valgt fordi denne gir den beste helhetlige løsningen ut fra båtens driftsprofil. Den består i at fremdrift og prosessanlegg om bord blir drevet av både diesel og strøm fra batteri. Det gir mindre utslipp, og batteriet blir ladet fra landstrøm når en ligger til kai.

Staser på hybrid-løsninger

Hybride løsninger er et av satsingsområdene for SMART Automation.

– Vi har vært i det maritime markedet over 40 år. Våre produkter står om bord i mer enn tre tusen fartøy verden over. De siste tre tiårene har det vært hovedsaklig integrerte automasjonssystemer og kraftstyringssystemer det har gått i. Nå satser vi også på hybrid-løsninger med tilhørende styringssystem. Det er derfor spesielt hyggelig at et regionalt selskap som Samlaks AS valgte oss som leverandør til et så spennende og fremtidsrettet prosjekt, sier gründer og nå markedssjef i SMART Automation, Sigmund Steinsbø.

Tilbake på lokale hender

Siste året har vært annerledes, men godt for SMART Automation.

– Dette første året tilbake på lokale hender har vært svært spesielt. Mens verden nærmest har stoppet opp rundt oss, har vi hatt godt med oppdrag gjennom hele året. I 2020 har vi fått levere til 7 nybygg, inkludert til «Ship Of The Year», Ro Vision. Vi ser også lyst på 2021 med en god ordrereserve og spennende beslutninger i ukene som kommer. Det er fint å kunne bidra til styrking av våre lokale arbeidsplasser og svært hyggelig å få jobbe sammen med dyktige oppdrettere i regionen, sier daglig leder i SMART Automation, John Kåre Torkelsen.

(Tekst SMe bearbeidet etter pressemelding.)