VL-59

For å auka fiskevelferda og gi ei mest mogleg human avliving, vert levande fisk elektrisk bedøvd før bløgging.