VL-59

Korrekt bløgging er viktig for kvaliteten på fisken. Bløgging betyr å kutta blodårene frå hjarta på fisken, og hos utfører to bløggerobotar denne oppgåva,