VL-59

Slakteriet har tre moderne pakkelinjer med ein makskapasitet på 35 kassar i minuttet. Her vert først den ferdig sløgde fisken lagt i kasser, sortert etter vekt og kvalitet. Kvar kasse inneheld rundt 15 til 18 kilo fisk