VL-59

For å halda temperaturen under fire grader, blir fiskekassane fylte med is. Kvar kasse inneheld som regel ein stad mellom 3 og 5 kilo is, alt etter om laksen skal transporterast med trailer eller fly. Lengre transporttid betyr meir is. Når fisken har fått is rundt seg, blir kassen lukka med lokk.