VL-59

I det nye slakteriet i Langevåg sørger tre pallerobotar for å stable fiskekassene på pallar. Robotane har kapasitet til 25 kassar i minuttet, noko som svarer til ein pall i minuttet. I påvente av uttransportering, vert pallane med fisk lagra i det nye, store kjølelageret – som har ein kapasitet på over 200 tonn fisk.