VL-59

Fisken som vert bløgga i slakteriet går vidare til ein utblødingstank, der laksen blør ut. Tanken er fylt med sirkulerande, UV-behandla vatn som held mellom 0 og 4 grader, og her ligg fisken i minimum 30 minutt.