VL-59

Første «plugin-hybride» prosessfartøy

SMART Automation har laget løsningen når Eidesvik Laks, Austevoll Melaks, Tombre Fiskeanlegg og Lingalaks gjennom selskapet Samlaks bygger en felles prosessbåt.