VL-59

Slakteriet i Langevåg er utstyrt med fem nye sløyemaskinar som tar ut innvollar og reinsar fisken innvendig. Maskinane har ein kapasitet på 25 fiskar per minutt. I samband med sløyinga blir fisken òg sortert etter vekt og kvalitet. Personellet som matar sløyemaskina med fisk har oppgåva med å vurdera laksen utvendig, medan kamera i sløyemaskinen sjekkar at fisken er tilfredsstillande reinsa innvendig.