VL-59

Transport

Det kan kvar dag gå opp mot 200 tonn fisk gjennom vår fabrikk. Me jobbar kvar dag for saumlaus logistikk slik at kvalitet og leveringstider blir haldne. Hald god dialog med vårt logistikk-kontor slik at din fisk kan få den beste handsaming her hos oss.

Asset 8@300x
Asset 9@300x

Henting av fisk

Me samarbeider med ei rekke store og små transportørar som fraktar fisken vår frå slakteriet i Langevåg i Bømlo og ut til kundar verda rundt.

Skal du henta fisk hos oss?

Du finn oss her

Her kan du sjå rutetider for ferjesambandet Langevåg-Buavåg

Levering av fisk

Levering av fisk inn til oss kan gjerast på fleire måtar. Vårt topp moderne slakteri i Langevåg er bygt for å kunna ta i mot fisk både frå ventemerd, brønnbåt og bløggebåt, og gir dermed ein unik fleksibilitet.

Ta kontakt med produksjonsleiar for levering av fisk.

produksjon@hardangerseafood.no

Asset 3@300x